Wat maakt dat we ons het ene moment rustig, competent en zeker en het andere moment plotseling boos, gedeprimeerd of angstig voelen?
Wat maakt dat we soms zo emotioneel en buiten proportie op gebeurtenissen reageren die achteraf helemaal niet zo heftig blijken te zijn?

Hoe kan het toch dat we massaal last hebben van belemmerende gedachten zoals:

 •  Ik kan het niet, ik doe het niet goed, het lukt mij niet
 •  Ik ben dom, waardeloos, raar, oninteressant…
 •  Als ik maar beter mijn best doe, harder werk, meer verdien… dan waarderen ze me, dan zien ze me staan, dan ben ik iemand…
KHM-2016-02-19 15-03-51_2 (2)

Na het eerste consult heb je door de 50% Ik Jij Wij methode een fundament gekregen, inzicht gekregen in jezelf en in de ander. Dat je nu kunt kiezen hoe je wilt reageren en dat het je niet langer hoeft te overkomen.
Ik hou van praktisch, functioneel, snel toepasbaar, stevig fundament bouwen en indien nodig uitstapjes maken naar het verleden. Dit overweldigt je niet, want je staat stevig, heel krachtig.

Zijn er trauma’s dan pas ik versnelde EMDR toe, dit kan zelfs zonder dat je mij iets verteld over de inhoud. Cliënten geven aan dat zij na hun eerste consult tools hebben gekregen en deze ook kunnen zien en toepassen in de dagelijkse praktijk.
“De ander kun je niet veranderen maar jezelf wel en indien jezelf veranderd dan veranderd de omgeving vanzelf met jou mee.”
Samen kijken we naar wat jij graag het eerste wil leren. Vaak zijn wij op diverse vlakken al heel competent en deze competentie is vaak heel gemakkelijk over te zetten naar de nog minder ontwikkelde vlakken.
We zoeken samen wat jij nodig hebt om weer in contact te komen met wie je werkelijk bent, vrij van dit soort blokkades en belastende gevoelens, goed je grenzen kunt aangeven op een rustige assertieve manier.

Weet, alleen door wilskracht en inzet kom je meestal niet los van problemen als:

 • schuld- en schaamtegevoelens
 • perfectionisme
 • minderwaardigheidsgevoelens/onzekerheid
 • angst, spanning en verkramping
 • obsessies en dwang
 • niet in contact zijn met je lichaam of je gevoel
 • je ongelukkig, eenzaam en onvervuld voelen ondanks alles wat je bezit

Naast de 50% Ik Jij Wij methode maak ik onder anderen ook gebruik van diverse andere werkvormen. Één hiervan is Integratieve Therapie.

Integratieve Therapie draait om deze kernvragen. Het is een diepgaande en actieve therapie die je helpt bij het bewust worden, begrijpen en loslaten van deze oude, belastende patronen en gevoelens. Met als gevolg dat je het hier en nu kunt ervaren voor wat het werkelijk is, zonder illusies en gekleurde filters, vanuit wie je echt bent: je ware zelf.

Kenmerkend voor de therapie is dat het problemen daadwerkelijk bij de wortel aanpakt en niet enkel symptomen bestrijdt, alsook dat het een methode van heling is die je na afronding van de therapie zelfstandig kunt voortzetten.

Wat is Integratieve Therapie?
Integratieve Therapie is een actieve methode waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware zelf te herstellen. Op concrete wijze wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen.

Binnen Integratieve Therapie gaan we er namelijk vanuit dat de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen beleven, grotendeels bepaald wordt door pijnlijke, verdrongen gebeurtenissen uit het verleden en de daaruit voortgekomen overlevingspatronen. Meestal zien we het heden dus niet voor wat het werkelijk is, maar kijken we in de achteruitkijkspiegel naar de reflectie van ons verleden. Deze invloed is niet gering:

 • onze waarneming is gekleurd: we zien onze oude realiteit en die plakken we op het heden (“niemand moet mij”, “iedereen vindt mij lastig” etc.)
 • we voelen vaak onze oude, onverwerkte gevoelens en menen dat het nu zo is (machteloosheid, eenzaamheid etc.)
 • we zijn bang voor wat we eerder hebben meegemaakt
  (“ze lachen me vast uit”, “De ander wordt vast woedend” etc.)
 • we zijn nu boos om wat we toen niet kregen
  (“jij luistert niet naar mij!”, “jij respecteert mij niet!” etc.)
 • we verlangen nu naar wat we toen nodig hadden
  (onverdeelde aandacht, aanvoelen wat je nodig hebt etc.)
 • we geloven nog steeds in de illusies die we vroeger nodig hadden om te overleven (“het ligt aan mij”, “ik heb niets nodig” etc.)

De impact die onze kindertijd nog steeds op ons heeft, maakt ons veel minder vrij en veel meer belast dan nodig is.
Integratieve Therapie helpt je bij het loskomen van deze ballast. Om dit doel te bereiken put de integratief therapeut uit meerdere stromingen en technieken, en staat zowel denken, voelen, handelen en lichaamsbewustzijn centraal.

Herkennen wanneer je waarneming vertekend is door je verleden en waardoor dat plaatsvindt, weten hoe je de destructieve overlevingspatronen die dan geactiveerd worden kan loslaten, en leren hoe je de pijnlijke gevoelens die daarachter schuilgaan, kan voelen en integreren, vormen belangrijke pijlers in de therapie.

De resultaten van dit bevrijdingsproces zijn per persoon heel verschillend, maar kenmerkend is:

 • meer energie voelen
 • meer bewust leven in het hier en nu
 • meer vrijheid in doen en laten ervaren
 • het heden zien voor wat het is, zonder filters en illusies
 • meer in contact zijn met wie je echt bent
 • je onafhankelijker en meer volwassen voelen
 • vaker en intenser “hedengevoelens” als blijdschap, liefde, verbinding, vreugde, compassie, rust, ontroering en geluk beleven
 • steeds minder angst, boosheid en negativiteit ervaren
 • meer het leven leven dat bij je past (qua werk, relatie, bezigheden)

Werkwijze
Hoe kunnen we onszelf bevrijden van belemmerende patronen en blokkades en weer in contact komen met wie we werkelijk zijn? Hoe gaat dit proces in zijn werk? De volgende fasen komen aan bod:
Bewustwording: het vergroten van de innerlijke waarnemer

De basis van Integratieve Therapie is bewustwording. Aan het begin van een traject ga je aan de slag met het bewust worden van hoe en in welke mate het verleden je dagelijkse leven beïnvloedt. Je leert te letten op lichaamssignalen, gedachten, gevoelens en gedragingen die of een afweermechanisme prijsgeven of oude pijn weerspiegelen. Anders gezegd je krijgt oog voor die reacties van jezelf die niet stroken met het heden maar onbewust aangestuurd worden door je verleden. Over het algemeen kan je zeggen dat het om die momenten gaat dat je uit balans raakt.

Tevens leer je welke persoonlijke waarnemingen vooraf zijn gegaan aan deze “oude reacties”, ook wel symbolen of triggers genoemd. Meer en meer leer je jezelf van een afstandje te bekijken en kan je onderscheid maken tussen de verschillende bewustzijnsniveaus waarin je kan verkeren: Bekijk ik de wereld door de ogen van het kind wat ik was of zie ik het heden door ogen van de volwassene die ik nu ben?

Om een voorbeeld te geven:
Stel dat je opeens erg gespannen wordt, een brok in je keel krijgt en een diepe boosheid voelt opkomen, nadat je dochtertje herhaaldelijk niet naar je luistert. Op basis van deze fase besef je dat je reactie een afweer is en er eigenlijk een dieperliggende pijn uit je verleden is geraakt. Je kan je dochertje zien als het symbool/de trigger i.p.v. de daadwerkelijke oorzaak. Haar ‘niet luisteren’ interpreteerde je bijvoorbeeld als: “zij heeft lak aan me, en is me liever kwijt dan rijk” of “zij houdt niet van me, vindt me een sta in de weg”. Een oude gekleurde bril die je niet het heden maar het verleden laat zien.

In deze fase leg je vooral door bewustwording en herkenning het fundament waar je in je verdere proces op kunt bouwen.
Loslaten van oude reactiepatronen

Als zichtbaar wordt welke reflexmatige gedragingen, gedachten en gevoelens de patronen vormen die wij gebruiken om ons te “beschermen” tegen oud verdriet, kunnen wij een begin maken met het veranderen ervan. Door niet te doen, wat we gewend zijn, of juist wel te doen wat we geneigd zijn te ontlopen.

Gedurende deze “omkeer van afweer” leer je minutieus te letten op de impact daarvan in je lichaam: wat brengt deze verandering bij ons teweeg of omhoog aan gevoelens, behoeften en dergelijke? In deze fase zijn we dus bezig met het omkeren en loslaten van afweer, met als doel het voelbaar maken van de oude pijn.

Was je bijvoorbeeld gewend om gauw je mond te houden als iemand commentaar had, dan ga je nu wel iets zeggen en tegelijkertijd voelen waar je zo bang voor bent. Of als je geneigd bent onmiddellijk te reageren met boosheid, zoals in het vorige voorbeeld, als je kind weer eens niet luistert, dan hou je je boosheid in en verplaats je je aandacht naar binnen, naar wat zijn gedrag met jou doet, emotioneel. Hoe voelt het voor mij dat hij niet reageert? Meer en meer raak je vertrouwd met het voelen van oude pijn.

Het verwerken en integreren van oude gevoelens
Op een gegeven moment ben je zo geoefend in het loslaten van oude reactiepatronen en het toelaten van gevoel, dat groei mogelijk wordt. Je reist als het ware op de oude pijn terug naar de tijd waar deze daadwerkelijk is ontstaan, de oorsprong ervan. Veelal openbaart zich dan ook de situatie waarin je verkeerde ofwel wat er gebeurde, wie daarbij was en wat je als kind zo gemist hebt. Zo hecht de pijn zich aan zijn ware oorzaak en kan je het loskoppelen van degenen waar in het nu aan vastplakt.

Tijdens de coaching kom je in contact met het verdriet van het kind wat je was, eenzaam en huilend in je bedje, terwijl er niemand reageert en je komt troosten. Door het ervaren van deze ‘oude’ pijn en ‘oude’ realiteit besef je na het consult dat het niet reageren van je vriendin op een emotionele e-mail die je haar hebt geschreven, niet betekent dat ze je een zeurpiet vindt en je zal laten schieten. Voor het consult was je daar nog bang voor omdat de oude realiteit van het kind wat je was, eraan gehecht zat en je waarneming kleurde!

In deze fase leer je steeds beter oude zaken los te koppelen van huidige gebeurtenissen.
Je integreert de bewust geworden oude gevoelens, waarheden en behoeften in je volwassen bewustzijn, zodat deze je niet langer meer onbewust aansturen en belasten in het heden. Met verloop van tijd is het de bedoeling dat je zelfstandig, zonder de begeleiding van een therapeut, instaat bent oude realiteit om kunt buigen naar hoe is het nu werkelijk.
Integratie van denken, voelen en handelen

Deze slotfase in de therapie behelst het actief en zelfstandig kunnen toepassen van de vaardigheden die je in de vorige fasen ontwikkeld hebt. Je herkent wanneer je reageert op basis van je verleden, je beschermt jezelf daar niet of nauwelijks meer tegen, je weet inmiddels welke oude realiteit daaraan ten grondslag ligt, dus je hoeft geen regressie meer te doen, en je bent in staat volwassen te handelen.
Duur van de therapie
Als je de bovenstaande fasen zelfstandig kunt toepassen dan heb je een methode in handen waarmee je zelf de weg naar onbelast zijn in het nu, kunt voortzetten. De tijd die nodig is om op dit punt te komen is per persoon verschillend en afhankelijk van onder andere de hulpvraag, inzet en motivatie, persoonlijke ontwikkeling en de belasting uit het verleden.