Communicatie en relatie
Wie goed kan communiceren kan meestal ook constructief samenwerken. Wie goed kan samenwerken en goed feedback kan vragen en geven, lukt het meestal ook gemakkelijker om conflicten te voorkomen.

Wie het principe kent van non-verbale communicatie is veel beter in staat om effectief te communiceren en daardoor conflicten te voorkomen.
Wie goed groepsprocessen kan herkennen is beter in staat om deze in goede banen te leiden.
Weten wat te doen op de juiste tijd, weten wanneer je je stil houdt, weten wanneer te spreken, dit is een voorwaarde voor goede communicatie om resultaat te boeken, fricties te voorkomen en op te lossen.

Het zenden en ontvangen van boodschappen is niet eenvoudig. Vaak komt er ruis op de lijn, misverstanden, ergenissen en hierdoor conflicten.
U komt goed over wanneer de ontvanger exact het zelfde bericht heeft ontvangen, zo begrepen heeft zoals u die heeft bedoeld.